بررسی ساختار و عملکرد مجلس خبرگان رهبری – دهه فجر۹۳

[gview file=”http://mohsenghomi.ir/wp-content/uploads/2016/01/HajAgha_Qomi.pdf” profile=”2″ height=”1000px” width=”100%”]

 

دانلود فایل