سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر قمی / اخلاق حرفه ای مدیران بخش سوم

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر قمی / اخلاق حرفه ای مدیران با تاکیدبرآموزه های دینی / خرداد ۱۳۹۷ بخش سوم