حضور آیت الله قمی در لیست انتخاباتی خبرگان مردم

به گزارش «انتخاب»، در فهرست استان تهران خبرگان مردم ، نام ١۶ تن از کاندیداهای خبرگان رهبری در استان تهران، بشرح ذیل درج گردیده است :

 • اکبر هاشمی رفسنجانی –
 • حسن روحانی –
 • ابراهیم امینی –
 • محمد امامی کاشانی –
 • محمود علوی –
 • محمد علی موحدی کرمانی –
 • محسن قمی –
 • ابوالفضل میرمحمدی –
 • محمد محمدی نیک( ری شهری) –
 • محمدعلی تسخیری –
 • محمد سجادی عطا آبادی –
 • قربانعلی دری نجف آبادی –
 • هاشم بطحایی –
 • محمدحسن زالی ( فاضل گلپایگانی) –
 • نصرالله شاه آبادی –
 • محسن اسماعیلی –