حضور آیت الله محسن قمی در لیست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

لیست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد.

اسامی این لیست به شرح ذیل است:

– آیت‌الله  احمد جنتی

– آیت‌الله موحدی کرمانی

– آیت‌الله مصباح یزدی

– آیت‌الله محمد یزدی

– آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی

– آیت الله محسن قمی

– حجت‌الاسلام اعرافی

– آیت‌الله امامی کاشانی

– آیت‌الله ابراهیم امینی

– آیت‌الله محمدباقر باقری کنی

– حجت‌الاسلام مصباحی مقدم

– آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی

– حجت الاسلام حسن روحانی

– آیت‌الله محمد محمدی ری شهری

– آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی

– حجت الاسلام علی مومن