• سخنرانی در نماز جمعه ۹۴/۱۱/۲۳ مسجد خاتم الانبیاء(ص) مارلیک

  • سخنرانی در نماز جمعه ۹۴/۱۱/۲۳ مسجد خاتم الانبیاء(ص) مارلیک

  • سخنرانی در نماز جمعه ۹۴/۱۱/۲۳ مسجد خاتم الانبیاء(ص) مارلیک

  • سخنرانی در نماز جمعه ۹۴/۱۱/۲۳ مسجد خاتم الانبیاء(ص) مارلیک

  • IMG_1394-11-23 18:25:14