برخی از مقالات و آثار منتشرشده حجت الاسلام و المسلیمن دکتر محسن قمی

۱- برهان تجربه دینی ( نشریه نقد ونظر)

۲- بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشی منها( به زبان عربی نشریه نقد و نظر)

۳- انقلاب النسبه بین الادله المتعارضه( به زبان عربی- کنگره بین المللی شیخ مرتضی انصاری)

۴- دورالحکومه و الورود فی الاصول فی ضوء نظریه الشیخ الانصاری( به زبان عربی- کنگره بین المللی شیخ مرتضی انصاری)

۵- داوری و ارزیابی مکاشفات عرفانی ( نشریه معرفت)

۶- اثبات وجود خدا از طریق تجربه دینی ( ترجمه انگلیسی)

۷- تاثیر نظریه بازی های زبانی ویلگنشتاین بر فلسفه لیوتار – نشریه اندیشه دینی – پاییز ۸۴

۸- مبانی نظری پست مدرنیسم ( پایان نامه دکتری)

۹- از میقات تا عرفات( انتشارات معارف- ستاد عمره دانشجویی)

۱۰- ولایت فقیه ( جزوه منتشره توسط انجمن اسلامی مامازند- قبل از تصویب قانون اسلامی)

۱۱- پیشینه ولایت فقیه در شیعه( منتشره در تعدادی از نشریات کشور)

۱۲-برگزیده ای از کتاب اداب الصلاه – ناشر عروج – ۱۳۹۰

۱۳-از میقات تا عرفات – نشر معارف – چاپ پنجم ۱۳۸۸

۱۴- مدار تربیت انسان – نشر سماء قم – ۱۳۹۲ ( محمد شریفانی محسن قمی)

۱۵- فرایند تربیت انسان – نشر سماء قم – ۱۳۹۲ ( محمد شریفانی محسن قمی)

۱۶- نظام نامه تربیت انسان – نشر سماء قم – ۱۳۹۲ ( محمد شریفانی محسن قمی)

۱۷- کارآمدی فقه سیاسی د نظام مردم سالاری دینی – نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی -صفحات ۷-۲۴ سال دوم شماره ۴ – بهار ۹۲ – محسن قمی سید مهدی فقیهی واعظی

۱۸- توازن روح و جسم در مدار تربیت اسلامی  نگرش تطبیقی با مکاتب دیگر – نشریه اندیشه دینی – شماره ۵۳ – زمستان ۹۳ – محسن قمی  مهدی شریفانی

۱۹- مدار حرکت تربیت انسان در اسلام و مقایسه ای با اگزیسنانسیالیسم – نشریه اندیشه نوین دینی – زمستان ۸۹ – محمد شریفانی – محسن قمی

۲۰- تحلیلی بر تحولات  کشور حوزه بیداری اسلامی – نشریه مطالعات انقلاب اسلامی – زمستان ۱۳۹۱

۲۱- مبداء و منتهای تربیت انسان – نشریه دانشگاه اسلامی – بهار ۱۳۹۱ – محمد شریفانی  محسن قمی

۲۱- جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی – نشریه انقلاب اسلامی -دانشگاه تهران

راهنمایی و مشاوره ده ها پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ، از جمله:


ردیف موضوع مسئولیت مقطع تاریخ
۱ هویت فردی و از خود بیگانگی از منظر آیات و روایات راهنما ارشد ۸۹/۴/۲۶
۲ آثار اخلاقی فریضه حج راهنما ارشد ۹۰/۶/۳۱
۳ روش شناسی قرآن در رشد فضایل اخلاقی راهنما دکتری ۹۱/۳/۲۲
۴ نقش توحید در رشد فضایل اخلاقی راهنما ارشد ۹۱/۴/۱۰
۵ آسیب شناسی مفاهیم اخلاقی از نگاه شهید مطهری راهنما ارشد ۹۱/۱۰/۳۰
۶ مبانی آثار تربیتی تقدم تبشیر بر انذار در قران و سنت راهنما ارشد ۹۱/۱۱/۲۸
۷ بررسی انتقادی عقلانیت در اندیشه طه عبد الرحمن از منظر حکمت متعالیه و دلالت های آن در علوم اجتماعی راهنما ارشد ۹۲/۶/۲۳
۸ بررسی انتقادی عقلانیت مبانی انسان شناختی علوم انسانی از منظر حکمت متعالیه و پوزیتویسم با تاکید بر آرای ملاصدرا و آگوست کنت راهنما ارشد ۹۲/۹/۱۴
۹ بررسی گوهر و صدف دین از دیدگاه علامه طبابایی و امام خمینی (ره) راهنما ارشد ۹۲/۹/۳۰
۱۰ بررسی انتقادی تفاسیر نوین ماده انگارانه از نفس راهنما دکتری ۹۳/۲/۱۳
۱۱ بررسی تطبیقی اختیار و آزادی از دیدگاه ساتر و شهید مطهری راهنما ارشد ۹۳/۳/۳۱
۱۲ سرشت علم دینی مشاور ارشد ۸۷/۶/۲۵
۱۳

 

عقل و کارکرد های آن از منظر هیوم و شهید مطهری مشاور ارشد ۸۹/۵/۱۴
۱۴ الگوی زهد در عصر حاظراز دیدگاه اسلام مشاور ارشد ۹۰/۴/۲۳
۱۵ حقیقت فطرت و عوامل شکوفایی آن از منظر امام و ملاصدرا مشاور ارشد ۹۰/۷/۲۳
۱۶ بررسی و نقد نظریه جامعه باز پوپر و مبانی معرفتی آن مشاور دکتری ۹۰/۹/۲۴
۱۷ بررسی تاثیر جهانی شدن بر تغییر ارزش های اخلاقی مشاور ارشد ۹۰/۱۱/۱۳
۱۸ بررسی تطبیقی وجوه محمولی در حکمت متعالیه و فلسفه کانت و فلسفه تحلیلی مشاور دکتری ۹۲/۱۰/۲۱
۱۹ بررسی انتقادی نا واقع گرایی دینی در کتاب دریای ایمان با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی مشاور ارشد ۹۲/۱۲/۱۷
۲۰ ارزیابی انتقادی حکمت عملی ابن رشد مشاور دکتری ۹۳/۴/۷
۲۱ بررسی مقایسه ای بعد معرفتی تجربه عرفانی از دیدگاه ذات گرایان و ساخت گرایان با دیدگاه ابن عربی مشاور دکتری ۹۳/۶/۲۹
۲۲ بررسی تطبیق عقلانیت باوردینی از منظر کانت و علامه طبابایی مشاور ارشد ۹۳/۸/۸
۲۳ نقد و بررسی تاثیرات سلفی گری بر بیداری اسلامی و راهکار های جمهوری اسلامی مشاور دکتری ۹۳/۱۲/۲۵