انسان‌ها حق دارند سرنوشت خود را از طریق صندوق‌های رای انتخابات رقم بزنند نه اینکه صاحبان ثروت و رسانه برای مردم تعیین تکلیف کنند.

معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری گفت:‌ زبان فطرت پاک انسانی توسط همه ملل عالم فهم می‌شود و این…

ادامه ←